Cultura, Turismo e Promoción Económica: subvencións da Deputación de A Coruña a Concellos e entidades – 2016

Municipios-de-la-provincia-de-La-Corua-2003

A Deputación provincial de A Coruña, fixo pública, no BOP nº 221 de data 18 de novembro de 2015, a convocatoria de subvencións dirixidas aos concellos e outras entidades locais da provincia destinadas á promoción de actividades e investimentos considerados de interese público, co obxectivo de contribuír a que os concellos e outras entidades locais da provincia acaden os obxectivos que lles son propios e de fomentar a participación da cidadanía nos distintos ámbitos de actuación. 

As subvencións van dirixidas tanto a investimentos como á realización de actividades.

O prazo para a execución dos proxectos obxeto da subvención remata, con carácter xeral, o 31 de decembro de 2016.

Nas bases específicas de cada convocatoria pódense consultar cuestións como o investimento máximo subvencionable, as exclusións, os requisitos específicos e mais os prazos para a presentación das solicitudes que por regla xeral remata o vindeiro 18 de decembro de 2015 as 14:00 horas.

I+desarrollo Local, consciente da premura de tempo coa que se conta, ponse á disposición dos Concellos e entidades susceptibles de acollerse a estas liñas de financiación para colaborar no deseño específico dos proxectos que poidan ter previstos desenvolver nos ámbitos de Turismo, Promoción Económica e Cultura ó longo do vindeiro ano 2016 e que sexan susceptibles de financiación a través destas liñas que convoca a Deputación.

Nos cadros que se xuntan sintetízanse os obxectivos xerais e específicos de cada convocatoria en ditos ámbitos.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

TURISMO

Obxectivos da convocatoria

TIPOLOXÍA

REF.

XERAIS

ESPECÍFICOS

Investimentos

DP0006

Mellora das infraestruturas turísticas

 • Execución de obras ou equipamento relacionado coa promoción turística

 • Equipamento de oficinas turismo ou puntos de información turística

 • Acondicionamento e mellora de albergues turísticos municipais

 • Sinalización turística

 • Adecuación das instalacións turísticas á normativa vixente en materia de accesibilidade

 • Creación e acondicionamento de rutas turísticas

 • Creación ou mellora de páxinas web ou aplicacións para a promoción turística do concello
Actividades

DP0007

Promoción turística

 • Accións de promoción turística do concello (asistencia técnica, realización estudos…)

 • Edición de material divulgativo (folletos, guías..) e campañas de promoción.

 • Alugamento de infraestruturas ou equipamento para eventos de interese turístico (carpas, mobiliario, equipos audiovisuais)

 • Cursos de formación para persoal que desenvolva actividades turísticas.

 • Organización de visitas turísticas polo concello

 • Organización de festas de interese turístico recoñecido pola Xunta de Galicia

CULTURA

Obxectivos da convocatoria

TIPOLOXÍA

REF.

XERAIS

ESPECÍFICOS

Investimentos

FO202/2016

Realización de reformas, ampliación e mellora de inmobles, equipamentos e

moblaxe.

 • Realización de reformas, ampliación e mellora de inmobles, equipamentos e

  moblaxe.

Actividades

FO201/2016

Proxectos específicos que prevexan a realización de actividades concretas.

Programacións anuais que se desenvolvan durante todo o exercicio económico.

 • Unicamente gastos de carácter corrente, en ningún caso bens inventariables.

 • A realización do programa de actividades culturais será de exclusiva responsabilidade dos concellos e entidades

  locais.

 • As obrigas fiscais e de seguridade social que delas se deriven será de exclusiva responsabilidade dos concellos e entidadeslocais.

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Obxectivos da convocatoria

TIPOLOXÍA

REF.

XERAIS

ESPECÍFICOS

Actividades

FOAYAA/2016

Accións tendentes a impulsar o desenvolvemento económico, o fomento do emprego e o apoio ao comercio.

 • Apoio ás liñas de comercialización e promoción dos nosos produtos de calidade que permitan a penetración no mercado mediante axudas á loxística e á distribución.

 • Realización de congresos, xornadas, exposicións e seminarios relacionados coa promoción económica da provincia.

 • Feiras de artesanía, feiras de exaltación de produtos típicos da zona.

 • Cursos de formación dirixidos á muller e á mocidade para a busca de emprego.

 • Mantemento páxinas web.

 • Actividades derivadas de proxectos que teñan como obxectivo a recuperación demográfica de núcleos rurais (aproveitamento das novas formas de explotación sostible dos recursos naturais e forestais para a creación de emprego a nivel local, elaboración do catálogo de oficios e prácticas

 • artesanais das zonas e organización de obradoiros de transmisión destes oficios polos artesáns e artesás locais á mocidade rural como fonte de emprego, sensibilización da poboación local nos procesos de integración que se leven a cabo e seguimento da acollida de nova poboación emprendedora)..

Investimentos

FOAYIA/2016

Execución de obras ou equipamentos de interese xeral no ámbito parroquial, municipal ou comarcal.

 • Acondicionamento de camiños.

 • Alumeado público.

 • Creación, acondicionamento e mellora de parques infantís.

 • Adquisición de mobiliario ou equipamento informático para dependencias municipais.

 • Creación páxinas web, aplicación móbiles, dixitalización de arquivos municipais.

 • Reformas de locais municipais.

 • Obras de ampliación, conservación ou mellora de polígonos industriais.

 • Fomento de programas conxuntos entre municipios para a recuperación de núcleos rurais degradados e rehabilitación de construcións de valor histórico local ou símbolos de identidade da poboación local, para convertelos en edificacións de uso público (bibliotecas, garderías, centros sociais etc.).

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios .