Cultura, Turismo e Promoción Económica: subvencións da Deputación de A Coruña a Concellos e entidades – 2016

Municipios-de-la-provincia-de-La-Corua-2003

A Deputación provincial de A Coruña, fixo pública, no BOP nº 221 de data 18 de novembro de 2015, a convocatoria de subvencións dirixidas aos concellos e outras entidades locais da provincia destinadas á promoción de actividades e investimentos considerados de interese público, co obxectivo de contribuír a que os concellos e outras entidades locais da provincia acaden os obxectivos que lles son propios e de fomentar a participación da cidadanía nos distintos ámbitos de actuación. 

As subvencións van dirixidas tanto a investimentos como á realización de actividades.

O prazo para a execución dos proxectos obxeto da subvención remata, con carácter xeral, o 31 de decembro de 2016.

Nas bases específicas de cada convocatoria pódense consultar cuestións como o investimento máximo subvencionable, as exclusións, os requisitos específicos e mais os prazos para a presentación das solicitudes que por regla xeral remata o vindeiro 18 de decembro de 2015 as 14:00 horas.

I+desarrollo Local, consciente da premura de tempo coa que se conta, ponse á disposición dos Concellos e entidades susceptibles de acollerse a estas liñas de financiación para colaborar no deseño específico dos proxectos que poidan ter previstos desenvolver nos ámbitos de Turismo, Promoción Económica e Cultura ó longo do vindeiro ano 2016 e que sexan susceptibles de financiación a través destas liñas que convoca a Deputación.

Nos cadros que se xuntan sintetízanse os obxectivos xerais e específicos de cada convocatoria en ditos ámbitos.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

TURISMO

Obxectivos da convocatoria

TIPOLOXÍA

REF.

XERAIS

ESPECÍFICOS

Investimentos

DP0006

Mellora das infraestruturas turísticas

 • Execución de obras ou equipamento relacionado coa promoción turística

 • Equipamento de oficinas turismo ou puntos de información turística

 • Acondicionamento e mellora de albergues turísticos municipais

 • Sinalización turística

 • Adecuación das instalacións turísticas á normativa vixente en materia de accesibilidade

 • Creación e acondicionamento de rutas turísticas

 • Creación ou mellora de páxinas web ou aplicacións para a promoción turística do concello
Actividades

DP0007

Promoción turística

 • Accións de promoción turística do concello (asistencia técnica, realización estudos…)

 • Edición de material divulgativo (folletos, guías..) e campañas de promoción.

 • Alugamento de infraestruturas ou equipamento para eventos de interese turístico (carpas, mobiliario, equipos audiovisuais)

 • Cursos de formación para persoal que desenvolva actividades turísticas.

 • Organización de visitas turísticas polo concello

 • Organización de festas de interese turístico recoñecido pola Xunta de Galicia

CULTURA

Obxectivos da convocatoria

TIPOLOXÍA

REF.

XERAIS

ESPECÍFICOS

Investimentos

FO202/2016

Realización de reformas, ampliación e mellora de inmobles, equipamentos e

moblaxe.

 • Realización de reformas, ampliación e mellora de inmobles, equipamentos e

  moblaxe.

Actividades

FO201/2016

Proxectos específicos que prevexan a realización de actividades concretas.

Programacións anuais que se desenvolvan durante todo o exercicio económico.

 • Unicamente gastos de carácter corrente, en ningún caso bens inventariables.

 • A realización do programa de actividades culturais será de exclusiva responsabilidade dos concellos e entidades

  locais.

 • As obrigas fiscais e de seguridade social que delas se deriven será de exclusiva responsabilidade dos concellos e entidadeslocais.

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Obxectivos da convocatoria

TIPOLOXÍA

REF.

XERAIS

ESPECÍFICOS

Actividades

FOAYAA/2016

Accións tendentes a impulsar o desenvolvemento económico, o fomento do emprego e o apoio ao comercio.

 • Apoio ás liñas de comercialización e promoción dos nosos produtos de calidade que permitan a penetración no mercado mediante axudas á loxística e á distribución.

 • Realización de congresos, xornadas, exposicións e seminarios relacionados coa promoción económica da provincia.

 • Feiras de artesanía, feiras de exaltación de produtos típicos da zona.

 • Cursos de formación dirixidos á muller e á mocidade para a busca de emprego.

 • Mantemento páxinas web.

 • Actividades derivadas de proxectos que teñan como obxectivo a recuperación demográfica de núcleos rurais (aproveitamento das novas formas de explotación sostible dos recursos naturais e forestais para a creación de emprego a nivel local, elaboración do catálogo de oficios e prácticas

 • artesanais das zonas e organización de obradoiros de transmisión destes oficios polos artesáns e artesás locais á mocidade rural como fonte de emprego, sensibilización da poboación local nos procesos de integración que se leven a cabo e seguimento da acollida de nova poboación emprendedora)..

Investimentos

FOAYIA/2016

Execución de obras ou equipamentos de interese xeral no ámbito parroquial, municipal ou comarcal.

 • Acondicionamento de camiños.

 • Alumeado público.

 • Creación, acondicionamento e mellora de parques infantís.

 • Adquisición de mobiliario ou equipamento informático para dependencias municipais.

 • Creación páxinas web, aplicación móbiles, dixitalización de arquivos municipais.

 • Reformas de locais municipais.

 • Obras de ampliación, conservación ou mellora de polígonos industriais.

 • Fomento de programas conxuntos entre municipios para a recuperación de núcleos rurais degradados e rehabilitación de construcións de valor histórico local ou símbolos de identidade da poboación local, para convertelos en edificacións de uso público (bibliotecas, garderías, centros sociais etc.).

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: